HydroVision

HydroVision är ett komplett hydraulpaket framtaget framförallt för modernisering, men passar precis lika bra till nya hissar.

Alla varianter av HydroVision har följande gemensamma data:

 • Förprogrammerad enligt kundens spec.
 • Elektroniska säkerhetsmoduler inbyggda i apparatskåpet enligt EN81-20/50
 • Hydraulljuddämpare inbyggd i tanken.
 • Efterjustering med öppen dörr som standard.

   

HydroVision Basic

Den mest kostnadseffektiva lösningen till hissar som går lite mindre.

 • Helintegrerat paket med tankmonterat apparatskåp.
 • Motorstyrning med 3-fas softstarter.
 • Motorstorlek upp till 20 kW.
 • Tankstorlek upp till 230 l.
 • Går även att få enbart montageplåt monterad på tank för maskinrumslösa hissar i maskinskåp.

HydroVision Pro

Med frekvensstyrning för reducerad anslutningssäkring.

 • Helintegrerat paket med tankmonterat apparatskåp.
 • Motorstyrning med frekvensstyrning och valbar funktion.
  • Sänkt startström där startströmmen aldrig överstiger den nominella strömmen.
  • Sänkt hastighet vid mer än 20-30% av den nominella lasten för minskad motorstorlek och anslutningssäkring.Motorstorlek upp till 20 kW.
 • Tankstorlek upp till 230 l.
 • Går även att få enbart montageplåt monterad på tank för maskinrumslösa hissar i maskinskåp

HydroVision Eco

Den mest energisnåla HydroVision.

 • Tankmonterat apparatskåp.
 • Motorstyrning med frekvensstyrning och valbar funktion.
  • Sänkt startström där startströmmen aldrig överstiger den nominella strömmen.
  • Sänkt hastighet vid mer än 20-30% av den nominella lasten för minskad motorstorlek och anslutningssäkring
 • Återvinning av energin i nedriktning med specialpump i två valbara utföranden
  • Återmatning till fastighetens elnät med extern återmatningsenhet.
  • Ackumulering av energin i externa superkondensatorer som sedan används för start i uppriktning.
 • Motorstorlek upp till 20 kW.
 • Tankstorlek upp till 230 l.

HydroVision Custom

Det gränslösa paketet.

 • Separat väggmonterat apparatskåp.
 • Motorstyrning med softstarter eller frekvensstyrning.
 • Motorstorlek över 20 kW.
 • Största motorn är 77 kW, största pumpen ger 750 l/min och största tanken rymmer c:a 1500 l.
  • Är behovet större bygger man helt enkelt ihop fler tankar med innehållande pump och motor.
 • iValve 250 vid flöden upp till 250 l/min, iValve 500 vid flöden upp till 500 l/min, dubbla eller fler iValve eller LRV ventil vid ännu större flöden.