Mekaniska detaljer

Vi har ett stort lager av linor till hissar från DRAKO i dimensionerna 6,5-16 mm och HR-lina 6 eller 8 mm. Dessa kapar vi enl. kundens önskemål. Utöver dessa kan vi även ta hem andra dimenioner. Vi har även mycket gejder på lager, standardstolekarna T50, T70, T89, T90 och T125. Övriga dimensioner specialbeställs per order. Utöver linor och gejder har vi även mycket andra mekaniska delar på lager. Specialdelar så som fång mm specialbeställs per order.