Ropeline

RopeLine är främst framtaget för att förenkla och snabba upp montaget vid modernisering av befintliga hissar men fungerar givetvis lika bra till nya hissar med maskinrum. Styrning och frekvens är desamma både till synkrona och asynkrona hissmotorer.

Apparatskåpet byggs med styrsystemet KiLine Vision och frekvensstyrning ifrån Ziehl abegg. Hela styrningen monteras på samma plåt för att minimera installationstiderna på fältet. Plåten monteras enkelt på väggen med en bärskena. Allt kablage mellan styrsystem, frekvensstyrning och bromsmotstånd är färdigkopplat för att spara tid vid installation.

Plintraden i botten av skåpet är förberedd med snabbkopplingsplintar till tvångskörning, hängkabel och schaktstam vilka i sin tur kommer färdigkopplade i leveransen.

  • Apparatskåpet till RopeLine är endast 900 mm i bredd och 800 mm i höjd.
  • Denna storlek klarar styrningar på upp till 32A vid 1 m/s.
  • Då större styrningar krävs blir hela enheten 100mm bredare och bromsmotståndet monteras separat. Då klarar vi upp till 74A.