Norsk Teknisk Museum

Norsk Teknisk Museum i Oslo var ett specialprojekt där syftet med hissen var att visa hissens alla delar. Alla mekaniska detaljer är målade i olika färger för att kunna visa hissens olika komponenter. Maskinrummet är byggt i glas med ett apparatskåp med glasdörr samt en oljetank i plexiglas. Alla tablåer är även de tillverkade i glas och vår korgkabellåda har ett lock av plexiglas.

Installatör: Myhre Heis & Elektro AS