Debitering av support från och med 1/1-2021

Från och med 1/1-2021 kommer Kinds Elteknik AB att ta betalt för support.

Återkommande kunder som köper minst 10 kompletta styrningar/apparatskåp per år kommer att ha 15 års fri support samt 20% rabatt på supportkostnaden på de ärenden som faller utanför den fria supporten.

För att supporten skall vara smidig så krävs följande info innan ett supportsamtal startar hos Kinds.

  • Ert AO nummer / märkning.
  • Kinds order nummer.
  • Kinds supportärende nr. (vid återkommande ärenden).

Kinds Support Taxa:

För varje påbörjad ½ timma debiteras 500kr. kräver ett supportärende flera samtal är det upp till uppringaren att uppge pågående supportärende nr, då det finns mer än en handläggare på supporten. Support som tar mindre än 5 minuter kommer inte att debiteras.