Ständiga förbättringar

Lite nytt från Kinds

Allt är kanske inte nytt men ändå sådant som behöver påpekas som kanske inte alla känner till.

Vår mission:

The customer is always our main focus and we have made it our mission to be the best time-saving, right quality supplier for the installation companies.

Vi strävar ständigt efter att vara lyhörda och suga åt oss av kommentarer och förbättringsförslag ifrån våra kunder. Detta har under det senaste året resulterat i en mängd förbättringar som du kan läsa om nedan.
Men, förbättringar är en ständig resa som vi gör tillsammans med er kunder. Därför ber vi er att så fort ni kommer på något smart, stort som smått, mailar det till oss på improvements@kindel.se eller forbattringar@kindel.se

Elscheman:

Vi har gjort flertalet förbättringar på våra elscheman som historiskt kunnat tyckas lite otydliga. De är numera i färg, där kopplingstråd är röd, större komponenter så som styrsystem, frekvensstyrning etc. är grå rutor och övriga komponenter är blå. Vi har lagt till en väldigt tydlig kopplingstabell i slutet av schemat där man tydligt ser kabelnummer, färg eller nummer på kabelpart samt sidhänvisning till schema. Vi levererar också med ett installationsschema i A3 för att det skall bli ännu tydligare just vid installation.

 

 

Schaktstam:

Schaktstammen var enkel redan innan men det förekom en del felkopplingar i ändtermineringarna. På grund av detta har vi tagit fram ett termineringskort i dedikerad plastlåda. Termineringskortet är utrustat med plug-in plint och samtliga kablar är förberedda från oss på Kinds för att göra montaget så snabbt och enkelt som möjligt. Schaktstammen är numer också packad i en plasttub med svetsade fack där materialet ligger i den ordning man skall ha det. Detta har gjort det väldigt enkelt att få med sig allt material till schaktstammen då man skall montera det.

 

 

 

 

 

Apparatskåp:

Apparatskåpen är numer utrustade med plug-in plint till korgkabel, schaktstam och nödkörningslåda. På en av plintarna till korgkabeln sitter det en plugg vilket gör att man kan koppla färdigt korgen innan man går över till normalkörning. Om man pluggar in denna plint innan man går över till normalkörning kan hissen börja montageköra av sig själv eftersom man använder reservavsaktning upp och ner vid montagekörning. Vi har ändrat på märkningen i skåpen till enbart komponentmärkning vilka i sin tur har fullständigt namn på apparatskåpslayouten. Skåpen är utrustade med en snabbguide monterad i dörren som beskriver de vanligaste menyerna och knapptryckningarna på styrsystemet.

Injustering av plan:

Vi har konstaterat att ett av de största problemen vid igångkörning av våra hissar har varit att vi inte har automatisk läroresa i vårt system. Då vi pratar med kunder som varit kunder länge så tycker de ändå att vårt system att ställa plan är lika bra men att vi kanske inte varit tillräckligt tydliga i hur man gör. Problemet i nuläget är att om planen inte är måttade ordentligt vid projektering så kommer systemet att larma ut vid igångkörning för att magneter och våningar inte stämmer överens.

Vi har tagit fram en helt ny instruktion för just injustering av våningar och magneter innan man kör igång hissen. Alla mått utgår ifrån gropgolvet som blir 0-punkt i systemet vilket gör att det blir väldigt enkelt att mäta med lasermätare. Montören har med sig en lasermätare och mäter upp allting under någon av alla resor man gör upp och ner i schaktet och antingen knappar in alla mått direkt i styrsystemet eller antecknar dessa i instruktionen. Detta görs under montagekörningen, innan hissen sätts i normaldrift. Vi har testat att säkerställa planinställningen före normalkörning på ett antal hissar och där har igångkörningen varit väldigt enkel.

Taklåda:

Det har varit en del problem med felkopplingar av taklåda, framför allt mellan lock och kretskort. Till detta har vi nu tagit fram ett test där vi testar alla lock för att säkerställa kopplingen. Vi har även haft en del problem med att CPU-kortet lossnat ifrån sin sockel. Till detta har vi tagit fram en hållare som gör det omöjligt för kortet att lossna.

RJ-kontakter:

Historiskt sett har det varit ganska få problem med RJ-kontakter men när det väl uppstår problem blir det ändå ganska krångligt. RJ-kontakterna finns fortfarande kvar men nu finns även alternativet med JST-kontakter som i sig är en mer robust kontakt och med en grövre kabel. RJ-kabeln är bara 0,14 mm2 och kabeln vi använder till JST är 0,34 mm2.

 

 

 

 

 

 

Korgkabel:

Vi kör med enbart en korgkabel där samtliga ledare är förkopplade i båda ändar. Ändarna är dessutom förberedda med plast för att det skall bli enklare att trä igenom kabeln mellan schakt och maskinrum.

Schaktbelysning:

Eluttag och dragströmbrytare levereras numer färdigmonterat på en plåt. Vilket underlättar montaget då man bara behöver montera en grej istället för två.

Packning:

Allt vårt material som kommer i papperslådan är numer tydligt uppmärkt med samma namn och nummer som det har på orderspecifikationen / plocklistan. Detta gör det mycket enklare för er kunder att hitta bland materialet.

Instruktioner:

Instruktionerna har blivit många fler samt mycket tydligare. Även om ni är vana vid våra grejer så ta er tid att läsa igenom instruktionerna.

 

Andreas Björklund
VD
Kinds Elteknik AB