Rica Seilet Hotel

Till Rica Seilet Hotel som ligger i Molde på Norges västkust har vi levererat totalt tre hissar. En duplexstyrning och en MRL singelhiss, samtliga med en märkhastighet på 2,0 m/s.

Installatör: Sanne Specialheiser AS