Panorama Hotel

Till Panorama Hotel som ligger i Havanna på Kuba har vi levererat totalt 5 hissar. En triplexstyrning med märkhastighet 1,6 m/s och en duplexstyrning med 1,0 m/s i märkhastighet.

Installatör: BAT Cuba International AB