Troll A & B

Till Troll A & B har vi levererat tre styrningar varav en Ex styrning är byggd av R.Stahl.

Installatör på dessa hissar är Schindler Stah Heiser AS