Borås Lasarett

På Borås Lasarett har vi åtskilliga hissar. Glashissarna i entrén är de som tydligast syns för allmänheten men även hissarna till hotellet har många resenärer.

Installatör: RC Hisservice AB