Varbergs Sjukhus

På Varbergs sjukhus installerades de första styrningarna med KiLine Vision på totalt 16 hissar 2006. Man bytte ut gamla Kinds styrningar och de gamla motorerna från mitten av 80-talet. Efter detta har det även installerats ett antal MRL-hissar.

Installatör: RC Hisservice AB