Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Till Sahlgrenska Universitetssjukhuset har vi levererat många hissar. Allt ifrån vanliga personhissar för besökare till akuthissar som man kan operera patienter i. Samtliga av de nya hissarna övervakas av vårt övervakningssystem KiView.

Installatör: RC Hisservice AB